22 januari 2018

Dag van het Jodendom 2018

Jaarlijks wordt er binnen de RK-kerk medio januari aandacht besteed aan de bijzondere band die er met het Jodendom is. Deze Dag van het Jodendom is ca. 15 jaar geleden door het Vaticaan ingesteld en vindt sindsdien in Nederland en andere landen in Europa plaats.

Het thema is dit jaar ‘Le Dor wa Dor’, 'van generatie op generatie'.

De Dag van het Jodendom 2018 gaat over de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het christendom. Daar zijn allerlei vragen over te stellen zoals: Wat geven we eigenlijk door? Wat bedoelen we precies met ‘Joodse traditie’ en ‘christelijke traditie’? Wie geeft de traditie door en hoe gebeurt dat dan? Etc. Om op deze en vele andere vragen antwoorden te kunnen krijgen zijn er in Amersfoort twee avonden georganiseerd met gastsprekers.

De eerste is op dinsdagavond 23 januari 2018. Er zullen die avond twee ‘ervaringsdeskundigen’ – beide moeders – vertellen hoe ze in de opvoeding van hun kinderen de religieuze waarden van de joodse respectievelijk katholieke achtergrond doorgegeven hebben, en dat nog steeds doen. Was het ‘vallen en opstaan’ en onzekerheid over hoe dat aan te pakken ? Wat is belangrijk om door te geven, en welke ondersteuning was er vanuit de eigen gemeenschap? 

De eerste spreker is Jolande Drop. Ze is teammanager bij Joods Maatschappelijk Werk,  getrouwd en moeder van Rose (24 jr.) en Levi (22 jr.), die beide uit huis zijn. Jolande heeft een Joodse moeder en een niet-Joodse vader. Haar moeder (Emmy) was nog kind in de oorlog en zat ondergedoken. Na de oorlog bleken haar ouders en broertje en zusje vermoord, wat er o.a. toe leidde dat Emmy niets van het Jodendom wilde overdragen aan haar kinderen. Jolande wel, maar hoe doe je dat als je niet in de traditie bent opgegroeid? De tweede spreker is Marjolein Scholten. Zij is getrouwd en moeder van twee jongens en een meisje (11, 9 en 5 jr. oud). Ze heeft destijds in de huwelijksvoorbereiding samen met haar man beloofd om, ondanks het feit dat die niet gelovig is, de kinderen katholiek op te voeden. Omdat de katholieke opvoeding van Marjolein niet diepgaand was vindt ze het soms moeilijk om dit op een goede manier naar haar kinderen over te brengen. Marjolein is verpleegkundige.

Dinsdag 23 januari 2018, 20 uur, St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31. Aanmelden via dhr. Frank Sieraal. jfrcsieraal@kpnmail.nl of 033-4729438.

Op dinsdag 20 februari a.s. is de 2e avond over dit thema “Van Generatie op Generatie”. Er zal dan een meer beschouwend beeld gegeven worden over de betekenis van het doorgeven van de traditie in het Jodendom en het Christendom. De gastsprekers zijn opperrabbijn Binyomin (J.S.) Jacobs en hulpbisschop mgr. drs. Herman (H.W.) Woorts. Beide kerkleiders zullen hun visie geven en nader ingaan op de aandacht die hun orthodox joodse en rooms katholieke kerkgenootschappen hebben om de traditie, cultuur en geloofsovertuiging door te kunnen geven aan de komende generatie. Welke kansen en bedreigingen zien zij?  Hoe kunnen zij hun leden inspireren op hun levensweg? En zeker de vraag wat wij van elkaar kunnen leren en hoe wij elkaar kunnen bemoedigen.

Mgr. Woorts is hulpbisschop in het bisdom Utrecht en namens de Nederlandse Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor de betrekkingen tussen de RK-kerk en het Jodendom. Rabbijn Jacobs is binnen het orthodoxe Jodendom opperrabbijn van het Interprovinciaal Opperrabbinaat en voorzitter van Rabbinaal College voor Nederland.

Dinsdagavond 20 februari om 20:00 uur. Hoor- en Leerzaal, St. Franciscus Xaverius Pastorie, ’t Zand 31, Amersfoort. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij dhr. Frank Sieraal. jfrcsieraal@kpnmail.nl

of 033-472 94 38. Zie ook website: : www.dagvanhetjodendom.nl

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.