10 januari 2018

Koop een kerkbank, ook leuk voor thuis!

Nieuwe stoelen in de SFX – we zijn gestart! In het komende halfjaar gaat er heel wat veranderen in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand. De ouderwetse kerkbanken in het gebouw maken dan plaats voor moderne stoelen, waardoor het zitcomfort aanmerkelijk toeneemt. De banken en de lambrisering langs de wanden, maar ook het houten ‘hekwerk’ achter het zitgedeelte blijven gehandhaafd.

De oude banken − in uiteenlopende maten: van 2,57 tot 4,12 meter − worden verkocht. De prijzen variëren tussen de 175 en 325 euro en de parochianen van ’t Zand hebben vanaf heden, de komende weken, de eerste keus. Als er daarna nog banken over zijn krijgen de overige parochianen van OLVA de kans een bank kopen. Blijven er ook dan nog banken over, dan worden die op Marktplaats gezet. “Er schijnt heel wat vraag te zijn naar kerkbanken. Veel mensen vinden het een interessante aanvulling van hun interieur,” zegt Marja Hogendoorn, die het project ‘Stoelen voor banken’ uitvoert, samen met Joost en Mariëtte Lobach.

De opbrengst van de banken wordt gebruikt voor de aanschaf van (een deel van) de nieuwe stoelen, die 120 euro per stuk gaan kosten. De parochianen hebben ook de gelegenheid om de nieuwe stoelen te sponsoren (waarmee ze overigens geen ‘eigenaar’ worden).

Naast bovenstaande acties is er nog een derde manier om deel te nemen aan het project ‘Stoelen voor banken’. Men kan een certificaat “Schuldbewijs aankoop stoelen voor banken” à 500 euro kopen, waarbij het bedrag ineens of in vijf gelijke termijnen kan worden betaald. De parochie zal jaarlijks vier certificaten door loting aanwijzen voor restitutie.

De Zandraad probeert het hele project zoveel mogelijk op bovenstaande manieren te financieren, maar is daarnaast nog druk op zoek naar andere fondsen en sponsors. Afgelopen zondag 7 januari was bijvoorbeeld de tweede collecte voor het project bestemd.

Wie het project wil steunen door de aanschaf van een kerkbank, een stoel of een certificaat, of meer informatie wil ontvangen, kan daarvoor terecht bij Marja Hogendoorn (BMSL4U@gmail.com) en Joost Lobach (jhmlobach@gmail.com). Graag een e-mail naar beide adressen sturen! Voor de kerkbanken geldt uiteraard het motto: éérst betalen, dan (laten) ophalen. Dat laatste gaat gebeuren op een nog te bepalen zaterdag waarover u wordt geïnformeerd.

Op pagina 3 van deze Zandloper staat het overzicht van de verschillende formaten en uitvoeringen van de kerkbanken (bijvoorbeeld met of zonder knielbank). Maar ook op de website van het Spiritueel Cultureel Centrum (SCC Amersfoort.nl) is een overzicht te vinden. En ook achterin de kerk zal een overzicht opgehangen worden. Daar is binnenkort ook een ‘zichtexemplaar’ van de nieuwe stoel te zien.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.