16 januari 2018

Parochie zoekt vier nieuwe bestuursleden

Het parochiebestuur OLVvA zoekt een nieuwe vice-voorzitter, een nieuwe secretaris en twee extra bestuursleden met een nieuwe taak.

De parochie staat met al haar geloofsgemeenschappen midden in de Amersfoortse samenleving. In de stad willen we Aanwezig, Gastvrij, Dienstbaar en Aandachtig zijn.

Dat betekent:
• Aanwezig zijn door binnen de Amersfoortse samenleving duidelijk zichtbaar te zijn
• Gastvrij zijn, met name voor de jeugd, omdat we ons geloof willen doorgeven aan toekomstige generaties
• Dienstbaar zijn aan de parochianen en inwoners van Amersfoort en samen met de PCI van OLVvA volop steunen wie het nodig hebben
• Aandachtig zijn in verbondenheid met elkaar in het geloof.

Op al deze pijlers vragen we bestuursleden om langs deze lijn bij te dragen aan een bloeiende parochiegemeenschap. We hebben nieuwe bestuursleden nodig voor dit mooie werk! Vier in totaal!

Het huidige bestuur kent de volgende profielen: voorzitter (de pastoor), vice-voorzitter, secretaris, penningmeester, vastgoedbeheer en communicatie. Bestuursleden zijn verantwoordelijk voor een eigen portefeuille en voor de contacten met één of meerdere geloofsgemeenschappen. Zij bezoeken bijvoorbeeld de vergaderingen van de lokale teams.

Vers bloed

De komende maanden treden vice-voorzitter Irene Vriens en secretaris Dick Stalenhoef af omdat hun bestuurstermijn afloopt. We zijn dus op zoek naar een nieuwe vice-voorzitter en een nieuwe secretaris. Daarnaast willen we als bestuur onze parochie nog beter van dienst zijn en goed inspelen op de toekomst.

In het kader van de toekomstbestendigheid worden daarom twee nieuwe bestuursfuncties gecreëerd.
We gaan op zoek naar een bestuurslid met als portefeuille Jeugd- en Jongerenwerk. Uiteraard streven we ook naar verjonging in het bestuur. Zeker jonge mensen zijn welkom!
Ook zoeken we een bestuurslid met Diaconie/PCI/Inloophuizen als portefeuille. Hiervoor is het van belang dat je affiniteit hebt met dit terrein.

We vragen iedereen binnen onze parochie om te overwegen een van die nieuwe leden te worden. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort blijft niet vanzelf bestaan; daar is inzet van ons allemaal voor nodig, met alle aanwezige talenten, ook op bestuurlijk terrein. Je hoeft ook niet vooraf al veel bestuurlijke ervaring te hebben opgedaan. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Angélique Liebens. Welkom, we hebben je nodig!

Meer weten of aanmelden voor een bestuursfunctie? Bel Angelique Liebens, penningmeester. Telefoon: 06 225 68 799

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.