Zaterdag 16 juni 2018: uitvoering Bach Cantate o.l.v. Bas Ramselaar

  

  

Op zaterdag 16 juni a.s. vindt er een uitvoering plaats van de Bach Cantate 

o.l.v. Bas Ramselaar.
 
Het is een programma rond cantate BWV 135: 'Ach Herr, mich armen Sünder'.
 
Aanvang: 17.00 uur
 
Vrije toegang; collecte na afloop.
 
 
verdere info: www.rondomdekantates.nl
Nadere informatie vindt u via deze link: http://www.rondomdekantates.nl

 

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.