04 februari 2018

Update: Geeft u ook uw talent?

De vacatureflyer van november 2017 heeft de nodige positieve reacties opgeleverd. Hierdoor hebben we drie vacatures kunnen vervullen. In deze bijdrage vindt u de actuele flyer! Geeft u ook uw talent aan onze geloofsgemeenschap?

Geeft u ook uw talent aan onze geloofsgemeenschap?                                     2018-1

‘Vrijwilligers zijn het cement tussen de stenen in de kerk’ is een mooie uitspraak die de kern raakt. We hebben allemaal onze talenten en we vragen u met klem om te willen nadenken over de vraag welk talent u met ons wilt delen. Talrijke klussen moeten gebeuren: over des te meer handen we het kunnen verdelen, hoe gezelliger het wordt en hoe beter het is vol te houden. Hieronder vindt u vier activiteiten waarvoor we met spoed mensen zoeken. Uw reactie ontvangen we graag per mail (
secretariaatsfx@gmail.com) , maar Annemieke Thomas (Zandraad), Marcella van Noordenburg (verhuur) of Sytze van der Velde (pastoraatsgroep) aanspreken na de viering is ook prima. Dit is een vervolg op de vacatureflyer van november 2017. Wij willen u hartelijk danken voor de positieve reacties, waardoor we drie vacatures hebben kunnen opvullen!

Medewerker verhuur
Je bent aanspreekpunt voor de externe contacten met betrekking tot verhuur van ruimtes, maakt afspraken met de huurder en boekt de reservering van ruimtes in de agenda. Daarnaast heb je administratieve taken, zoals het opmaken van de gebruikersovereenkomst, het bijhouden van een overzicht van de verschillende boekingen en wat voorbereidend werk in verband met de facturatie.  Je zorgt voor de overdracht aan de coördinator van de concertgroep in verband met het cateringgedeelte tijdens een concert. Je stuurt de aankondiging van een concert naar de website. Er is een draaiboek aanwezig met verschillende aandachtspunten, die nodig zijn bij verhuur. De tijdsinvestering bedraagt 1 dagdeel per week per verhuuractiviteit; de drukste perioden zijn voor- en najaar.

Webmaster website geloofsgemeenschap SFX
De webmaster is beheerder van de website van onze geloofsgemeenschap. Hij (of zij) maakt de pagina's van een site en onderhoudt ze. Hij is verantwoordelijk voor de oplossing van technische problemen van de site. Actualiteit en vindbaarheid zijn belangrijk. Desgewenst kan hij als redacteur ook zelf een inhoudelijke bijdrage aan de site leveren.

Gastheer/gastvrouw voor Scholen in de Kunst
Iedere woensdagmiddag van 17.45 - 20.15 uur is er in onze kerk een orkestrepetitie van jeugdigen (12-17 jaar)  van Scholen in de Kunst. We zoeken iemand die (eventueel bij toerbeurt) aanwezig wil zijn, een beetje toezicht wil houden en enkele vaste taken wil uitvoeren.  Het gaat dan om het zetten van koffie/thee voor begeleiders en dirigent, het aan- en uitdoen van de verlichting en het na afloop afsluiten van de kerk.

Lid pastoraatsgroep (PG) voor gemeenschapsopbouw
Onder gemeenschapsopbouw vallen de SFX-wandeling, Struinen in de tuinen en het organiseren van de Zanddag bij de start van het seizoen na de zomervakantie. Er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. De pastoraatsgroep komt 1x per drie weken ’s avonds bijeen. Behalve over gemeenschapsopbouw gaat het over liturgie, catechese en diaconie.

 
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.