05 februari 2018

Heilige tuinen: Plan voor samenwerking SFX en Flehite

Robert Klumpenaar is behalve lid van de pastoraatsgroep voor diaconie en lector sinds kort ook projectleider van een initiatief van de werkgroep 'Groene kerk', genaamd 'Heilige tuinen'. In deze bijdrage leest u er meer over.

Plan voor samenwerking SFX met Flehite voor ‘Heilige Tuinen’-expositie

 

De SFX is nu gevraagd mee te werken - door het aanleggen van een binnentuin – in het kader van een tentoonstelling van Flehite begin 2019. Dit is een unieke kans voor ons als SFX.

Zeker omdat de tuin ook na de tentoonstelling gebruikt kan worden waarmee we op een nieuwe manier aansluiting krijgen met de binnenstad en met Flehite.

De tuin is een verborgen schat van 't Zand. Een tuin is niet alleen een mooie stille plek maar ook een sociaal gebeuren, een ontmoetingsplek, voor de kerkleden, binnenstadsbewoners maar ook voor vrijwilligers die bij het project worden betrokken. Ook een mooie uitbreiding van het Spiritueel Cultureel Centrum. Daarvoor is geopperd om het geheel om te vormen tot een 'kloostertuin': besloten, maar toch toegankelijk. Het plan is de tuin om te vormen tot een ruimte voor een wandeling, maar ook voor het vinden van rust in de vorm van meditatie- en stilteplekken, waaronder één met een Mariabeeld. We hebben al een naam: Franciscushof.

 

Wat is nu het plan?
We zijn al in gesprek met  een tuinarchitect om een mooi ontwerp te maken met aandacht voor de spirituele dimensie. De aanleg met het grondwerk laten we doen door een bedrijf. We gaan iedereen binnen en buiten SFX vragen om de handen uit de mouwen te steken en mee te helpen de tuin in te delen, aan te kleden  en te onderhouden. Dat doen we door met omwonenden en andere betrokken binnenstedelingen, zoals de andere kerken, daarvoor uit te nodigen en met hen in gesprek te gaan. Allerlei praktische punten zoals toegankelijkheid en de openingstijden komen aan bod.
  

Doe mee en geef je op!

Iedereen van onze SFX met een ‘tuinhart’ en ‘groene vingers’ kan zich opgeven, het wordt een prachtig en gezellig project. Mail of bel Robert Klumpenaar klumpenaarrobert@gmail.com ; mobiel 06-19155414.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.