15 februari 2018

Robert Breed: Er zit schwung in de SFX

“Is dat niks voor jou?” kreeg Robert Breed vorig jaar te horen, toen hij werd gewezen op de vacature van secretaris van de Zandraad. Het antwoord daarop was – na enig overleg met zichzelf – bevestigend. “Het ligt me wel”, zegt hij, “en het past ook bij eerdere bestuurlijke ervaring die ik heb. Je hebt veel contact met mensen en je ziet het reilen en zeilen van de geloofsgemeenschap van dichtbij.”

Denk niet dat Robert (54) aan ’t Zand een vreemdeling is. Hij zingt al een jaar of vijftien – met een korte onderbreking – in de Koorgroep (bij de tenoren) en voelt zich thuis in de SFX. “Het sprak me aan.” Hij werd geboren in Nieuw-Vennep als zoon van een bollenkweker en hij groeide op in Noordwijkerhout. Zijn broer trad in de voetsporen van zijn vader en nam - nadat die vorig jaar plotseling overleed - diens bijzondere bloembollencollectie over. Robert ging studeren in Utrecht. Vandaag de dag werkt hij bij de Inspectie Leefomgeving en Transport - onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - als onderzoeker op het gebied van ruimtelijke ordening.

Met zijn functie in de Zandraad – o.m. de verslaglegging en de correspondentie – heeft dat inhoudelijk niet al te veel raakvlakken, maar hij sluit niet uit dat zijn beroepsachtergrond daarbij nog eens van pas kan komen. Als voorbeeld noemt hij het grasveld achter de kerk en de pastorie, waarvoor Flehite het plan heeft gelanceerd om er volgend jaar een tuin met ‘bijbelse’ planten in te richten. Hij vindt dat wel een inspirerende gedachte.

Praktische dingen

In de Zandraad draait Robert intussen al een aantal maanden mee. Het bevalt hem goed. “Ik wilde altijd wel iets doen in de geloofsgemeenschap. Als je een baan hebt is je tijd beperkt, maar dit valt goed te combineren.” Bij het min of meer zakelijke (“stoffelijke”) karakter van de Zandraad – het beheer van de financiën, het gebouw en alles wat dat daarbij komt kijken – voelt hij zich op zijn gemak. “Het aardige is dat het soms om heel praktische dingen gaat. Een voorbeeld? Het opruimen van de kerkzolder. Daar ligt nog heel wat opgeslagen uit de historie van de SFX. Je komt er interessante dingen tegen, van de voormalige preekstoel en wat oude beelden tot knielkussentjes en een afgedankt koffiezetapparaat.” Samen met koster Henk de Boer en historica Annemieke Hogenboom beklom hij een tijdje geleden de trappen naar de bovenste regionen van het gebouw om uit te zoeken wat weg kan en wat moet blijven.

Het lidmaatschap van zo’n bestuurlijk orgaan als de Zandraad heeft Robert ook meer inzicht verschaft in de structuur van de kerk, met allerlei lagen en vertakkingen. “De samenwerking met de parochie, de initiatieven vanuit de geloofsgemeenschap zelf, de noodzakelijke afstemming tussen de Zandraad (zakelijk) en de Pastoraatsgroep (inhoudelijk), het Spiritueel-Cultureel Centrum, en al die verschillende werkgroepen en subgroepen die hier actief zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. Belangrijke aandachtspunten zijn dan afstemming en communicatie.”

Uitdaging

“Er zit echt schwung in de SFX”, zegt hij, wijzend op alle activiteiten binnen en buiten de kerkmuren van ’t Zand. Uiteraard komt daarbij de uitdaging van de komende jaren: de toekomst van de geloofsgemeenschap op korte en langere termijn – de leegloop, de vergrijzing. “Dan kom je al gauw in een inhoudelijke discussie terecht, maar er zitten ook harde financiële consequenties aan. Als SFX geven we meer geld uit dan erin komt , en dan moet je óf de tering naar de nering zetten, óf je moet nieuwe inkomsten zien te genereren..”. Dat vraagt volgens Robert ook nogal wat van de medewerkers. “Nieuwe medewerkers zijn dus altijd welkom.” En die bijbelse tuin lijkt hem een leuk plan, ook om bezoekers aan te trekken die dan wellicht weer wat meer geld in het laadje kunnen brengen.”

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.