22 februari 2018

Xaverius: gastvrije geloofsgemeenschap met rituelen, mooie muziek en zang

Onlangs had Martin Lorijn een gesprek met Robert Klumpenaar over zijn betrokkenheid bij onze geloofsgemeenschap, zijn activiteiten voor de Franciscus Xaverius en zijn wensen voor de toekomst.

 

Vanaf de eerste keer dat hij de Xaverius bezocht, zo’n jaar of tien geleden, voelde Robert Klumpenaar zich thuis op ’t Zand. De gastvrijheid en de inspirerende vieringen (met mooie liederen en muziek) maakten dat hij regelmatig als kerkganger terugkwam. Sommige kerkgangers kennen Robert al als lector tijdens zondagse vieringen. Sinds januari 2018 is Robert ook lid geworden van de pastoraatsgroep met als speciale aandachtspunt de diaconie.

Robert groeide op in Woudenberg, ging naar het Corderius en studeerde farmacie in Utrecht. In zijn eerste baan kreeg hij de kans om een jaar in Wenen te werken. Terug in Nederland belandden hij en echtgenote Yvonne in Almere, daar werd hun zoon Roald geboren, maar op de bodem van de Zuiderzee hebben zij nooit kunnen aarden. Zo kwamen zij terecht in Kattenbroek, waar zij nu al 23 jaar wonen. Hij bezocht af en toe  Het Brandpunt, maar toen de inspirerende Jos van Oord vertrok om in Vathorst met De Kamers te beginnen, zocht hij naar een andere plek en kwam uiteindelijk, mede door zijn vriend Huib Klamer in de SFX terecht.

Robert heeft bij allerlei organisaties gewerkt die betrokken zijn bij de zorg, vooral op het gebied van geneesmiddelen en voeding. De afgelopen vier jaar doet hij dat als ZZP’er, met alle voor- en nadelen die dat met zich meebrengt. Na de mantelzorg die hij heeft verzorgd eerst voor zijn moeder en nu voor zijn vader is hij vastbesloten zich te specialiseren in de thuiszorg . Hij is ervan overtuigd dat daar vernieuwingen en verbeteringen mogelijk zijn om mensen langer zelfstandig te laten functioneren met een goede kwaliteit van leven. “Er zit, als we ouder zijn, veel  meer zelfredzaamheid en creativiteit in ons dan wordt gedacht, vooral als we elkaar daarbij helpen”.

Wat vindt hij zo aantrekkelijk in de kerk?
Opgegroeid in een protestants gezin (hij heeft overigens nooit belijdenis gedaan) wordt hij geïnspireerd door de beelden en rituelen in onze kerk en de muziek die er klinkt. “Dat geeft mij met de gastvrije sfeer een gevoel van warmte”. Na enige tijd voelde hij de behoefte om niet alleen te “consumeren”, maar ook iets te doen in de kerk. Vandaar dat hij lector is geworden en ook ja gezegd heeft toen er vanuit de Pastoraatsgroep een beroep op hem werd gedaan. Het diaconaat trekt hem en past hem goed, omdat het werken met mensen betekent.

Zijn rol in de diaconie 

In de diaconie zijn veel formele en informele groepen aan het werk in Amersfoort. Dat vindt Robert de kracht van onze geloofsgemeenschap en hij wil dat ondersteunen en versterken met nieuwe initiatieven en vormen van communicatie. “Iedereen heeft bepaalde kwaliteiten die zij of hij graag wil inzetten. Laten we dat benutten, want uit eigen ervaring weet ik dat het erg leuk is om je in te zetten voor de SFX.”

En verder ?
Robert beheert en actualiseert sinds kort de Facebookpagina van de SFX. Dat doet hij ook voor het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort(SCC), dat een initiatief is vanuit de SFX en gericht op de gehele Amersfoortse parochie en daarbuiten. “Binnenkort wil ik samen met de Werkgroep Jeugd bekijken (want zij zijn daar heel goed in)  hoe we meer doelgroepen binnen en buiten de parochie met social media kunnen bereiken, want er is een grote behoefte aan spiritualiteit.” Hij zoekt mederedacteuren om samen de Facebookpagina’s met kleine artikeltjes te vullen, om  iedereen te informeren en uit te nodigen mee te doen.

Nog een oproep: word Facebookvriend en mederedacteur!
“Ga naar de Facebook pagina van de SFX (@SFXAmersfoort) en/of van het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort (@sccamersfoort) en word vriend door de pagina ‘leuk te vinden’ en te delen met je vrienden. We hebben jullie allemaal nodig om meer mensen te bereiken voor onze vieringen en de prachtige activiteiten rond spiritualiteit van het SCC. Vraag dit aan je kinderen, familie en vrienden ook te doen!”

Geef je dus op als mederedacteur en ook als je nog opmerkingen en suggesties hebt, mail Robert dan op klumpenaarrobert@gmail.com

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.