22 februari 2018

80 jaar

Ook afgelopen maand ontvingen we de maandelijkse column van HAKA. Hierin wordt zijn 80e verjaardag in bijbels perspectief geplaatst.

Deze  maand hoop ik 80 te worden. Geen prestatie, maar wel een moment om dankbaar te zijn. Het is voor mij heel fijn om zo oud te worden. Temidden van een grote familie en een prettige omgeving. En zoals het boek van de Spreuken zegt :”Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de Heer. ”En het motto van alles wat ik geschreven  en gezegd heb komt uit hetzelfde boek: een vriendelijk woord is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam. Oude mensen zijn in de bijbel voorbeelden van vriendelijkheid, geduld en vertrouwen. Lees zelf maar eens de mooie teksten over Simeon en Hanna in het evangelie van Lucas. En natuurlijk wil ik U de mooie teksten niet onthouden van  Prediker,  een van de mooiste boeken uit de bijbel.

“Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven….Geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. Doe het met volle inzet; want er zijn geen daden en gedachten, geen  kennis en wijsheid in het dodenrijk. ”En… het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien. Wanneer een mens lang leeft laat hij dan van elke dag genieten en bedenken dat de dagen van de duisternis ontelbaar zijn. De toekomst is niets dan leegte. Belast je hart niet met verdriet en houd je lichaam vrij van kwalen, want de jeugd en jonge  jaren zijn snel voor bij….Wanneer de adem van het leven weer naar God gaat.”

Mooie gedachten bij een verjaardag. Als het weer en de gezondheid het toelaat, stap ik op mijn fiets en rij langs de Eem, het stuur recht en mediterend  ga ik zitten op een van de bankjes, die Hooglanders daar geplaatst hebben. Ook om even uit te  blazen. Prediker heeft het goed gezien.

 

HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.