08 maart 2018

Veertigdagenbijeenkomst met sobere maaltijd

De samenwerkende binnenstadskerken organiseren op 15 maart een oecumenische veertigdagen-bijeenkomst met sobere maaltijd.

De samenwerkende binnenstadskerken organiseren deze bijeenkomst op

donderdag 15 maart van 17:30 tot 18.45 uur in de pastorie van de

Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31.

 

We gaan samen in gesprek over 'plekken van betekenis'. Pastor Josephine van Pampus leidt het onderwerp in met een korte film naar aanleiding van het jubileum van de straatpastor. Rienk Rietveld van de Stichting Straatpastoraat zal er iets bij vertellen. Samen eten we een sobere maaltijd (soep met brood). In verband met de maaltijd vragen wij om u uiterlijk maandag 12 maart aan te melden. Dit kan per mail naar pg.sytze@xaveriusamersfoort.nl of telefonisch maandag tussen 9-12 uur naar de pastorie (033-4721705).

 

Aansluitend is er om 19.00 uur het Oecumenisch Avondgebed in de

oud-katholieke kerk, 't Zand 13.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.