20 maart 2018

Vormselviering op Eerste Paasdag

Op zondag 1 april a.s. zullen vijf jongeren uit de Franciscus Xaverius in onze kerk gevormd worden.

Jannick Meijer, Julia Volman, Julie van den Boogaard, Myrthe Methorst en Sven Hogendoorn hebben zelf aangegeven dit sacrament te willen ontvangen. Tijdens de zes voorbereidingsbijeenkomsten hebben we het gehad over de Heilige Geest, Discipelschap, Barmhartigheid, Geduld, Drie-eenheid en Toekomstplannen.

De vormelingen hebben mee nagedacht over de inhoud van de viering, waardoor deze Paasviering mét Vormsel een mooie viering beloofd te worden. We nodigen u allen namens de vijf jongeren van harte uit om deze speciale viering als geloofsgemeenschap te beleven. 

Hartelijke groet,

Niels Morpey en Marja Hogendoorn

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.