25 maart 2018

Viering op Paaszaterdag

Op de zaterdag voor Pasen, 31 maart, is er om 19.00 uur een viering aan de vooravond van Pasen. Thema van de viering is ‘Bevrijding’.

Er worden bevrijdingsverhalen gelezen: de uittocht uit Egypte uit het Oude Testament, een tekst van Bisschop Oscar Romero en van pater Frans van der Lugt. De vierde lezing is uit het Nieuwe testament: de vrouwen bij het lege graf.

De viering begint in de tuin. We trekken met een bevrijdingsfakkel in processie door de kerk. Intussen wordt de Grote litanie: ‘Wees hier aanwezig, licht in ons midden’ alternerend gezongen.

Een bezinnende viering over wat bevrijding in verschillende situaties kan betekenen.

Voorgangers: Giny Wieringa en Lex van de Haterd

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.