26 maart 2018

Preken

Onze columnist HAKA neemt ons deze keer mee naar preken uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.

In de 60 er jaren van de vorige eeuw was het nog heel gewoon, dat iedere parochie een “veertigurengebed“

hield. Om een dergelijke gebeurtenis te laten slagen, werd meest al een bekende predikant uitgenodigd. Die preekte drie keer.  De eerste keer over de hel, dan over het lijden en de derde ging over de hemelse gelukzaligheid. In de eerste preek ging het over alle slechte dingen die een mens kan doen. Er waren zonden bij waar ik nog nooit van gehoord had. De hel was de plaats waar je terecht kwam als je je overgaf aan die zonden. En de hel werd zo kleurrijk omschreven, dat Dante er in zijn Divina Commedia niets bij is. Sommige parochianen waren zo aangesproken, dat zij de kerk uitliepen en met verwilderde ogen naar huis fietsten.

Dergelijke bangmakerij is nu verleden tijd en komt  in onze katholieke kerken niet meer voor. Ik schaam me er nu nog voor! Toch moet ik zeggen, dat wij in de katholieke kerk mensen vaak angstig en bang hebben gemaakt. Hoeveel angst is er niet  verspreid als het ging over sexualiteit, over de verplichting om zondags naar de kerk te gaan en over het nuchter zijn voor de communie. Allemaal verleden tijd. Dat  ligt achter ons en dat willen wij graag zo houden!

Nu beluister ik in de kerk – ook in de onze – vaker woorden van vreugde, blijheid, troost en bemoediging. Ik hou van een preek, die kort is, bemoedigend, goed voorbereid en wanneer ik naar huis fiets denk: “ik heb mijn tijd  goed besteed”. En zeker niet te lang. Wat denkt U van het verhaal van Paulus uit de Handelingen van de apostelen:

Een jongeman, die Eutychus heette, zat in het venster en werd door slaap overmand toen Paulus maar doorging met zijn toespraak. Diep in zijn slaap verzonken viel hij van de derde verdieping naar beneden; toen men hem optilde, bleek hij dood te zijn. Paulus ging naar beneden…. Sloeg zijn armen om hem heen…Hand.20.9

U ziet: zelfs Paulus wist geen maat te houden. Laten wij – gewone parochianen-

Maar blijven getuigen van ons geloof , dat ons wordt aangedragen uit de H. Schrift.

 

HAKA

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.