Overweging op de avond voor Pasen 31-3-2018 door Giny Wierenga

 

 

 

 

Overweging op de avond voor Pasen door Giny Wierenga (31-3-2018)                     

Wat wij vanavond en morgen vieren, heeft alles te maken met de weg ten leven te gaan, hoe moeilijk dat soms ook is.. De Israëlieten hebben dat geweten maar ze zijn gespaard gebleven. Zoals Jezus die door de dood heen is gegaan en uit het graf werd op gewekt. Pasen is Passage, is doortocht.. het passeren van de dood.. De start van een nieuw begin van leven.

Pasen vieren, is geloven in een nieuwe toekomst. Waar in het leven van mensen de macht van geweld en dood wijkt, daar gebeurt Pasen. Daar wordt bevrijding ervaren. Daar staan mensen op uit het graf van een  uitzichtloos bestaan. Geloof in de opstanding is altijd weer een dagelijkse opgave. Dan is niet van belang de vraag of er een leven ná de dood is, maar meer of er leven vóór de dood is. We mogen weten dat de liefde van God sterker is dan de dood. Opstanding en opstandig leven, laten we die woorden bij elkaar houden. De opstanding van Christus maakt opstandige mensen van ons. Is dat zo? Wel zijn er een aantal mensen ons voorgegaan. We hoorden hun verhalen vanavond. Prachtige verhalen. Verhalen uit het verre verleden, maar ook verhalen van mensen die nog in onze herinnering zijn.

Dat allemaal met als thema: bevrijding. Bevrijding uit de slavernij, waarin God zijn belofte waar maakt. Bisschop Romero die spreekt over de kerk die Jezus volgt, om de wereld te bevrijden. Een kerk die kiest voor de armen. Zo ook Pater Frans. Hij kiest voor de mensen in Homs. Hij komt voor ze op en laat ze niet in de steek. Twee mannen die hun leven hebben gegeven. Maar zo waren er ook twee vrouwen die dezelfde weg zijn gegaan. Wel op hun geheel eigen manier. Vrouwen die op kwamen voor gelijke rechten als de mannen. Zo kennen we Rosa Parks.  Zij weigerde in 1955 in de bus op te staan toen een blanke haar plaats in het voor zwarten gereserveerde deel opeiste. En wie kent Malala Yousafzai niet? Zij werd bekend vanwege haar  strijd voor meisjes om naar school te mogen. In de vorm van een dagboek schreef ze over de gewelddadigheden van de Taliban in de Swatvallei, waar sinds de machtsovername door de Taliban in 2007 meisjes worden uitgesloten van school en ook veel andere mensenrechten worden geschonden. En wij staan samen in die traditie. Welke wegen van bevrijding gaan wij eigenlijk? Hebben wij het lef om ongebaande wegen te gaan? Wegen die van goede vrijdag naar Pasen leiden? Dat zijn vaak moeilijke wegen. Maar het is mogelijk. Misschien hebben we de bevrijding in ons leven zelf al eens ervaren. Dat laat bijzondere herinneringen na. Ik denk dat we die nooit zullen vergeten..

Jezus heeft ons de weg van de bevrijding voorgeleefd. Hij heeft veel mensen van goede vrijdag naar Pasen gebracht. En wij staan in die traditie. Een traditie van geloven, van volhouden. Met de vaste overtuiging dat God ons steeds nabij is. Jezus heeft zijn leven tot het uiterste gegeven. Tot in de dood. Maar Hij leeft voort. Dat gaan we horen in onze vierde lezing, waar de vrouwen bij het graf komen.

 

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.