22 april 2018

Pastoor Tuan wordt pastoor in Arnhem

Parochiebestuur en pastoraal team hebben onderstaand bericht verspreid over de benoeming van pastoor Tuan in Arnhem en de gevolgen hiervan voor de parochie in Amersfoort.

  

 

 

Mededeling van het parochiebestuur en het pastorale team

van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

 

 

Geachte parochianen,

 

Hierbij delen wij u mee dat pastoor Tuan onze parochie gaat verlaten. Per 1 juni a.s. heeft onze bisschop, kardinaal Eijk, hem een nieuwe benoeming toevertrouwd als pastoor van de Eusebiusparochie te Arnhem.

 

Wij zijn pastoor Tuan dankbaar voor het goede werk dat hij sinds 1 augustus 2009 in ons midden heeft verricht en wensen hem succes en zegen in zijn nieuwe taak. Over de datum van zijn afscheid zullen wij u nog nader informeren.

 

Vanwege de nieuwe benoeming van pastoor Tuan is het bisdom nu bezig om tot een invulling te komen van de vacature die door zijn vertrek ontstaat. Zodra wij als parochiebestuur u meer kunnen meedelen hierover, zullen wij dat zo spoedig mogelijk doen.

Wij vragen uw gebed, zowel voor een gezegende voorbereiding voor pastoor Tuan op zijn nieuwe benoeming alsook voor een goede invulling voor de vacature die nu voor onze parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort ontstaat.

  

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.