24 april 2018

Vrouwevaert 2018

Traditiegetrouw vindt op zaterdagmorgen 12 mei (de eerste zaterdag na Hemelvaartsdag) weer de Vrouwevaert plaats in de Sint Joris op ’t Zand en de Sint Franciscus Xaveriuskerk.

  

Vrouwevaert in alle vroegte

 

In 1444 maakt een vondst van een Mariabeeldje in het water van de beek bij Amersfoort van onze stad een bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse bedevaart ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

Deze oude traditie wordt ook dit jaar in ere gehouden met de “Vrouwevaert” op zaterdag 12 mei.

De start is om 7:30 uur met een viering van Woord en gebed in de Oud-Katholieke Georgiuskerk aan ’t Zand 13 te Amersfoort. Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad waaronder een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren.

Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend een kop koffie.

 

Onze Lieve Vrouwe Gilde - Amersfoort.

 

  

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.