26 april 2018

Terugblik op de Vormselviering

Op zondag 1 april hebben 5 jongeren uit onze SFX geloofsgemeenschap hun Vormsel ontvangen. Jannick Meijer, Julia Volman, Julie van den Boogaard , Myrthe Methorst en Sven Hogendoorn hebben zelf aangegeven dit sacrament te willen ontvangen.

  

 

Tijdens zes voorbereiding bijeenkomsten hebben zij zich voorbereid op het ontvangen van dit Sacrament. De zevende bijeenkomst was een inspirerende kennismaking met de Vormheer pastoor Tuan. De vormelingen hebben actief mee nagedacht over de inhoud van de viering, waardoor bijvoorbeeld het lied “Kom Schepper Geest” werd gezongen. Met dit lied zijn we de voorbereidingen begonnen en wat is er dan mooier om met dit lied “af te sluiten”. De Paasviering mét Vormsel is een mooie viering is geworden waarin de vormelingen zich hebben kunnen laten zien. De rest van de SFX jongerengroep, aanwezig voor “support”, overhandigde aan het einde van de viering aan alle vormelingen een cadeautje. En uiteraard werd André Wopereis door pastoor Tuan gezegend op zijn weg naar Santiago de Compostela. Uit de reacties van de geloofsgemeenschap nemen we mee dat velen het fijn vonden dit allemaal te kunnen meebeleven.

Hartelijke groet,

Niels Morpey en Marja Hogendoorn

  

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.