18 mei 2018

Pinksteren 2018

Ria Sweers, lid van de pastoraatsgroep voor met name liturgie, belicht het naderende Pinksterfeest.

 

  

Pinksteren is een van de grote feestdagen in onze traditie.

Net als met Kerst en Pasen hebben we aan één dag niet genoeg en we kennen dus een eerste en een tweede pinksterdag. Maar het is net of we met het Pinksterfeest niet goed raad weten.

Kerst en Pasen worden uitbundig gevierd. We versieren onze huizen met een kerstboom met ballen of met een paastak met versierde eieren. Beide feesten kennen hun speciale lekkernijen.

Pinksteren is een lastiger feest.

In de kerk horen we over Gods Geest die waait als een wind, een briesje, de wind in je rug of een storm die loeit en verwoest. Gods Geest is als een vuur, dat warmte geeft en licht. Maar vuur is ook gevaarlijk, het kan ook alles verteren.

Gods Geest is een goede Geest. We kennen allemaal de boze geesten: de geesten van jaloezie, ruzie, haat,  geweld en oorlog. We zien ze dagelijks op de tv en in de kranten. Maar Jezus daarentegen was vol van Gods goede Geest. Hij leerde ons elkaar te troosten, te helpen, elkaar lief te hebben.

Gods Geest leert ons geduldig en oprecht te zijn en elkaar te vergeven.
Zij verbindt mensen met elkaar. Gods Geest is als adem voor de mensen.
Zij laat ons leven.

Pinksteren is geen feest dat we thuis vieren. Als het even kan, trekken we er dan op uit: naar het bos, het park of naar een festival. We doen nieuwe krachten op, we komen andere mensen tegen. Moge dat echte ontmoetingen zijn in een goede geest, Gods Geest.

 

Ria Sweers

  

  

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.