Hartelijk Welkom

Kerkenpagina in De Stad Amersfoort

De Kerkenpagina in de Stad Amersfoort zal in de vakantietijd niet verschijnen.

Lees verder

Zondag 7 juli: Struinen in de tuinen in SFX-tuin

Ook dit jaar doet onze geloofsgemeenschap weer mee aan Struinen in de tuinen. Zondagmiddag 7 juli zijn er drie optredens van 'Rose en Rouge'.

Lees verder

Pastor zijn is in Nederland een uitdaging

We hebben hem aan ’t Zand al een paar keer kunnen meemaken: de nieuwe pastor, Mauricio Meneses. Sinds de samenvoeging van de Amersfoortse parochie van Onze Lieve Vrouw en de Martha en Mariaparochie (Soest, Soesterberg, Baarn, De Bilt, Bilthoven, Maartensdijk en Eemnes) neemt hij een deel van de pastorale zorg in de SFX voor zijn rekening. Hoog tijd voor een (iets) nadere kennismaking!

Lees verder

Veerkracht bij kanker

Normaliter plaatsen wij op deze site berichten met een directe link naar onze eigen geloofsgemeenschap. Soms maken hierop we een uitzondering, omdat we een bijeenkomst bijzonder waardevol achten. De bijeenkomst 'Veerkracht bij kanker' vinden we zo'n uitzondering zeker waard.

Lees verder

Pinksteren 2019

Wat vieren we met Pinksteren nu precies? In deze bijdrage van Ria Sweers, lid van de pastoraatsgroep voor liturgie, meer hierover!

Lees verder

Update met foto's - Kort verslag Mariaviering

Op woensdag 29 mei was er in de St. Franciscus Xaveriuskerk een speciale Mariaviering. Jeanne de Grefte schreef voor deze website een kort verslag.

Lees verder

Hemelvaart: stadsbrede ontmoeting

Op donderdag 30 mei is het al weer Hemelvaartsdag. In deze bijdrage informatie over een actieve invulling van deze dag en over de mogelijkheid om deel te nemen aan de Pinksternoveen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Lees verder

Reactie Zandraad en pastoraatsgroep op vragen parochiebestuur

Zoals vorige maand toegezegd, publiceren we op onze website de volledige reactie van de Zandraad en de pastoraatsgroep op de vragen van het parochiebestuur.

Lees verder

Nieuws uit de Zandraad

De Zandraad vergaderde op 21 mei. In dit stukje leest u wat er zoal aan de orde kwam.

Lees verder

Pinksternoveen 2019

Ook dit jaar hebben de samenwerkende binnenstadskerken het initiatief genomen tot het samenstellen van een Pinksternoveen voor de 9 dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Lees verder

Raad van Kerken Amersfoort 50 jaar

Afgelopen zaterdag vierde Raad van Kerken in onze stad haar gouden jubileum.

Lees verder

Update: Steek je licht eens elders op!

Er wordt een keur aan activiteiten aangeboden in onze mooie kerk op 't Zand: de reguliere zondagsviering, meditatie, concerten, lezingen, informatiebijeenkomsten. Maar ook bij andere Amersfoortse kerken is van alles te doen. Doe als de goudvis en neem er eens een kijkje ....

Lees verder

Vrouwevaert 2019

Zaterdag 1 juni in alle vroegte start de jaarlijkse Vrouwevaert.

Lees verder

Impressie jongerenuitje 2019

Corine en Hella (werkgroep Jeugd) doen verslag van het jongerenuitje naar Amsterdam.

Lees verder

Leesgroep Etty Hillesum?

In deze bijdrage nodigt Huib Klamer de lezer uit om deel te nemen aan een leesgroep over de teksten van Etty Hillesum.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.