Hartelijk Welkom

Pinksternoveen 2019

Ook dit jaar hebben de samenwerkende binnenstadskerken het initiatief genomen tot het samenstellen van een Pinksternoveen voor de 9 dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Lees verder

Raad van Kerken Amersfoort 50 jaar

Afgelopen zaterdag vierde Raad van Kerken in onze stad haar gouden jubileum.

Lees verder

Mariaviering voor ouderen

Op woensdag 29 mei is er in de St. Franciscus Xaveriuskerk een speciale Mariaviering voor ouderen. Meer informatie leest u hier.

Lees verder

Vrouwevaert 2019

Zaterdag 1 juni in alle vroegte start de jaarlijkse Vrouwevaert.

Lees verder

Update: Steek je licht eens elders op!

Er wordt een keur aan activiteiten aangeboden in onze mooie kerk op 't Zand: de reguliere zondagsviering, meditatie, concerten, lezingen, informatiebijeenkomsten. Maar ook bij andere Amersfoortse kerken is van alles te doen. Doe als de goudvis en neem er eens een kijkje ....

Lees verder

Dankbetuiging

Lees verder

Impressie jongerenuitje 2019

Corine en Hella (werkgroep Jeugd) doen verslag van het jongerenuitje naar Amsterdam.

Lees verder

Hemelvaart: stadsbrede ontmoeting

Op donderdag 30 mei is het al weer Hemelvaartsdag. In deze bijdrage informatie over een actieve invulling van deze dag en over de mogelijkheid om deel te nemen aan de Pinksternoveen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren.

Lees verder

Leesgroep Etty Hillesum?

In deze bijdrage nodigt Huib Klamer de lezer uit om deel te nemen aan een leesgroep over de teksten van Etty Hillesum.

Lees verder

Update: Concertpagina uitgelicht

Op de voorpagina van deze site vindt u o.a. de button 'Cultuur in de SFX'. Hier kunt u met enige regelmaat aankondigingen van concerten vinden, die in onze kerk plaatsvinden. Omdat niet iedereen dit weet, besteedt de redactie er deze keer aandacht aan op de voorpagina.

Lees verder

Inloopavond autoluwe binnenstad

Onlangs organiseerde de gemeente Amersfoort een inloopavond over de plannen voor een autoluwe binnenstad. Deze plannen vormen een bedreiging voor de bereikbaarheid van onze kerk en onze eigen parkeerplaatsen. Zandraad en pastoraatsgroep waren daarom vertegenwoordigd; Jos Smeels schreef een kort verslag.

Lees verder

Pasen 2019

Ria Sweers, lid van de pastoraatsgroep met liturgie als speciaal aandachtsgebied, schreef onderstaande Paasgedachte.

Lees verder

Nieuws uit de Zandraad

De Zandraad vergaderde op 9 april. In dit stukje leest u wat er zoal aan de orde kwam.

Lees verder

Vieringen/bijeenkomsten Goede Week en Pasen

Hieronder een wegwijzer om op één pagina alle vieringen en bijeenkomsten tijdens de Goede Week en Pasen in de Franciscus Xaveriuskerk te vinden.

Lees verder

Zandwachten gevraagd!

Op veel zaterdagen is onze mooie Franciscus Xaveriuskerk open voor bezoekers. Dit heet Open Kerk en wordt gefaciliteerd door Zandwachten. Om deze belangrijke activiteit te behouden, zijn er nieuwe Zandwachten nodig.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.