Mei | Deze site gaat stoppen

Gelukkig is er al een alternatief. 
Onze geloofsgemeenschap heeft al een plaatsje gekregen op de site van de parochie OLVA waar onze geloofsgemeenschap deel van uitmaakt.

U doet er goed aan om voortaan naar katholiekamersfoort.nl/sfx te gaan.

Daar vindt u voortaan alle berichten die voor de geloofsgemeenschap van belang zijn en parochiebrede informatie.

Bernadette Heesbeen verzorgt deze site vanuit de werkgroep Publicatie en Communicatie van onze geloofsgemeenschap.