Nieuws uit de Pastoraatsgroep | Nieuws van de Pastoraatsgroep 2016 (1)

Tijdens de laatste vergadering van de pastoraatsgroep (febr) hebben wij een heel plezierig gesprek gehad met Marja Hogendoorn. Zij heeft zich bereid verklaard om vanaf april van dit jaar Ellen Tiggeler op te volgen als lid van de pastoraatsgroep voor catechese. Wij zijn hier erg blij mee en verheugen ons op een prima samenwerking met Marja, die o.a. als koster en als lid van de werkgroep Jeugd (voorheen Kinderwoorddienst) al veel voor onze geloofsgemeenschap gedaan heeft en nog steeds doet. 

Verder hebben we diverse keren gesproken over mogelijke activiteiten in de Franciscus Xaverius ter gelegenheid van de Passion in Amersfoort op Witte Donderdag 24 maart. De werkgroep Jeugd organiseert dan op ’t Zand een avondmaaltijd voor de jeugd, waarna men samen de Passion gaat bezoeken. Daarnaast is onze kerk vanaf 16.00 uur tot ongeveer 22.00 uur open voor iedereen, die dan in Amersfoort is voor de Passion, maar ook behoefte heeft aan even stilte en rust. Er is koffie en thee en er zijn Zandwachten aanwezig in de kerk om mensen iets te vertellen over het gebouw.

Ook is het mogelijk om met elkaar in gesprek te gaan over het lijdensverhaal van Jezus of over de Passion.