200 jaar kerk SFX | Jubileumactiviteiten die nog op stapel staan

In de aanloop naar de jubileumviering op zondag 22 oktober, de 200e verjaardag van ons kerkgebouw, zijn er nog diverse activiteiten waarbij u van harte welkom bent.

 

Liturgische vieringen

Viering met mensen van de straat

Op 8 oktober vindt er een viering plaats met mensen van de straat. Onze kerk staat in het oude centrum van de binnenstad. Om de relatie van onze kerk met de binnenstad en haar problematiek te benadrukken is Bernadette van Dijk, onze straatpastor, uitgenodigd om samen met Lex van de Haterd, voorganger uit onze geloofsgemeenschap, in de viering voor te gaan.

 

Jubileumviering

Hoogtepunt van het jubileum moet zondag 22 oktober worden. Dat is exact de dag waarop 200 jaar geleden het nieuwe kerkgebouw werd ingewijd. Het wordt een viering opgeluisterd door de gezamenlijke koren en met de medewerking van verschillende (oud-)voorgangers en -pastores van de St. Franciscus Xaveriuskerk.

Tijd: zondag 8 en 22 oktober 10.30-11.30 uur

 

Muziek op 't Zand

Concert met Lofgezangen

Op zondag 17 september zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Martie Severt een een concert met Lofgezangen verzorgen i.s.m. Hein Hof op orgel. Kijkt u hier voor meer informatie.

Tijd: zondag 17 september 19.00-20.30 uur

 

Korenfestival parochie OLV van Amersfoort

De St. Franciscus Xaveriuskerk maakt sinds de fusie van de diverse Amersfoortse RK-kerken in 2010 deel uit van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. De parochie telt een groot aantal, in stijl verschillende, koren. Op zondag 8 oktober doet een groot aantal van deze koren mee met het eerste korenfestival van de parochie. Het thema van het festival is het Onze Vader en verplicht onderdeel van de presentatie die elk koor zal geven.

Tijd: zondag 8 oktober 13.00-17.00 uur

 

Reünie jeugdkoor De Zandkorrels

'Alle kinderen tellen mee' zong jeugdkoor De Zandkorrels in de jaren '80 in onze kerk. Inmiddels zijn het allemaal veertigers. Tijdens het jubileumfeest op zondagmiddag 22 oktober laten ze nog één keer van zich horen met een medley van liederen die ze destijds als kinderen tijdens de vieringen ten gehore brachten.

Tijd: zondag 22 oktober 12.00-12.30 uur

 

Lezingen

In het kader van het 200-jarig jubileum van de St. Franciscus Xaveriuskerk aan ’t Zand is aan de auteurs van het speciale gedenkboek, dat op 13 mei j.l. verscheen, gevraagd een lezing te verzorgen over hun specifieke interessegebied. Cultuurhistoricus Ruud Meijer schetste reeds het ontstaan van het kerkgebouw in 1817 in de context van de ontwikkeling van het katholicisme in Amersfoort en in Nederland in de 19e eeuw en Annemieke Hoogenboom, kunsthistoricus en docent aan de Universiteit Utrecht, beschreef de architectuur en de kunst in de kerk.

Op 3 oktober verzorgen Martin Lorijn (vaste organist en pianist in de kerk) met Bas Ramselaar en Phil Jacobs (jarenlang lid van de pastoraatsgroep met aandachtsgebied liturgie) een avond over (kerk)muziek en de ontwikkeling van de liturgie op ’t Zand
Op 17 oktober zal door emeritus-pastor Bart Verreijt worden teruggeblikt op de periode van het Omroeppastoraat (1974-1993), die van grote betekenis is geweest voor de gemeenschap van ’t Zand. 
Tijdens het jubileumfeest op zondagmiddag 22 oktober tenslotte, zal Lex van de Haterd licht schijnen op de periode na het vertrek van het Omroeppastoraat waarin de parochie haar zelfstandige status verloor en onderdeel werd van de nieuwe parochie van OLV van Amersfoort. Ook kijkt hij met ons vooruit naar de toekomst.

Tijd: dinsdag 3 oktober en 17 oktober 20.00-22.00 uur, zondag 22 oktober 14.00 uur (bij benadering) Meer info vindt u hier.

 Levende Historie

Elk monument kent zijn eigen verhalen. Ook de St. Franciscus Xaveriuskerk aan 't Zand: een monument met tweehonderd jaar verhalen, samengebald in een groots gebouw, dat het verdient dat er verhalen over worden verteld, evenals over zijn bewoners van vroeger en nu. De stichting Levende Historie laat monumenten tot leven komen door het vertellen van verhalen uit vervlogen tijden.Elke zaterdag (behalve als de geloofsgemeenschap het gebouw zelf nodig heeft) vertolken de vertellers van Levende Historie hun verhaal over gebeurtenissen en personen in de kerk-van-vroeger, of over het gebouw zelf. 

Tijd: zaterdagen tijdens Open Kerk van 12.30-13.30 uur

(26 aug, 16 sep, 23 sep, 7 okt, 14 okt, 21 okt.)

Alle activiteiten vinden plaats in de St. Franciscus Xaveriuskerk aan 't Zand 31 te Amersfoort.

De toegang is vrij, maar een vrijwillige bijdrage in de collectemand wordt zeer op prijs gesteld.

Het jubileumboek en een speciale jubileumkaars zullen bij alle activiteiten te koop zijn.