200 jaar kerk SFX | SFX in de annalen

Jubileumvieringen vanaf 1817

Nu de St. Franciscus Xaveriuskerk haar tweehonderdjarig bestaan viert, loonde het de moeite om eens terug te kijken en in de annalen − voor zo ver beschikbaar en toegankelijk −  te zoeken naar de manier waarop de gemeenschap aan ’t Zand de diverse jubilea vierde, en wat de Amersfoorters van destijds daarvan gewaar werden.

 

Daarvan moest toch iets terug te vinden zijn in de plaatselijk pers van die tijd, maar die besteedde er lang niet altijd aandacht aan, wellicht net zo min als de geloofsgemeenschap/parochie zelf, zelfs niet altijd aan de “kroonjaren”. Toch is er wel sprake van een aantal leuke vermeldingen, om te beginnen van twee eeuwen terug, het jaar dat de kerk feestelijk werd ingezegend.


1817 dus. In archiefstuk BNR 169.1/12 (Res Memorabiles) werd het volgende fragment gevonden.

´In de vooravond van den dag der wijding, 21 october 1817, werd door den Hoog Eerwaarden Heer G. van Nooy aartspriester de torenklok plegtig ingezegend. De volgende dag den 22 october werd door den aartspriester de solemnele mis opgedragen, geassisteerd wordende door den Weleerwaarde Heer J. van Thienen, I. van Oostveen ... met subdiaconi, acolyten ... . De feestrede werd gehouden door den Weleerwaarde Heer Pater Th. van Beekum, pastoor te Schiedam.´

 

In Memoriaal stuknummer BNR 169.1/11 staat chronologisch de overgang van de oude naar de nieuwe kerk vermeld:

1816: Afbraak van de oude kerk

6-7-1816: Eerste steenlegging van de nieuwe kerk

1-10-1817: Nieuwe kerk afgewerkt

5 en 6-10-1817: Verkooping der Mannen en Vrouwen zitplaatsen

21-10-1817: Wijding der Klok

22-10-1817: Plegtige Inzegening der nieuwe Kerk

Oktober 1818: Aanleg en wijding van den Kerkhof aan den Utregtseweg

1819: Een orgel aangekocht

9-10-1819: Inzegening van het orgel

 

In 1917 staat niets vermeld over de kerk. Wel over de wisseling van pastoors en kapelaans, maar dat staat ook in het jubileumboek “200 jaar Sint Franciscus Xaveriuskerk Amersfoort, 1817-2017.”

 

Met dank aan onze eigen ‘archiefkundigen’: oud-stadsarchivaris Fred van Kan (tegenwoordig directeur van het Gelders Archief) en Hans Heeregrave, medewerker van het Amersfoortse archief (in ruste).