Vrouwevaert

actuele stand van zaken

DE VROUWEVAERT

Het is een oude Amersfoortse traditie
dat op de zaterdag na Hemelvaart een stille omgang wordt gehouden
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Deze stille omgang is een verre echo
van de bloeiende bedevaart
die sinds 1444 bestond
ter ere van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

De toren aan het Lieve Vrouweplein
is de tastbare herinnering aan die tijd.
Deze toren hoorde bij een kapel toegewijd aan Maria.
De kapel is niet meer.
De contouren van deze kapel vindt u nog terug
in het plaveisel van het Lieve Vrouweplein.

Tegenwoordig is de stille bedetocht
een gezamenlijk initiatief van
het Gilde van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort,
de parochie St.Franciscus Xaverius
én de parochie van de H.Georgius (O.K.Kerk)
Bijgaand ziet u enkele foto's van de Vrouwevaert van 2006

 
 De bedetocht begint in de kerk van de H.Georgius, 
St.Joris aan het Zand.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Voor men op pad gaat wordt
een kaarsje opgestoken bij het schilderij dat het 
oude verhaal uitbeeldt over het vinden van het
beeldje in de stadsgracht.
 
 
Luisteren naar het oude verhaal bij het 'logo' van
O.L.Vrouw van Amersfoort - bij de stadswal, op de
plaats waar, volgens de overlevering het beeldje
werd gevonden (Kamperbuitenpoort)
 
 de bedevaart op de Zuidsingel
 

pelgrims bij het laatste restant van de bedevaartskapel,
de Lieve Vrouwetoren

 

afsluitende viering de de Franciscus Xaverius, voorgangers de pastores
G. de Vroe (r.k.) en mevr G.Verhey-de Jager (o.k.)

 
 natuurlijk wordt er een kaarsje opgestoken bij het beeldje
van O.L.Vrouw van Amersfoort dat in de Xaveriuskerk staat.

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.