21 februari 2021

Elders gelezen

Verrassende gedachten uit een andere parochie.

In het blad van de overkoepelende rk-Titus Brandsma-parochie die zeven zelfstandige parochies tussen Veluwe en Neder-Rijn omvat, was een bijzondere terugblik op het voorbije jaar te lezen. Vaak heeft terug kijken weinig zin, maar soms kun je uit het verleden leren hoe met het heden en toekomst om te gaan, zoals ‘De twee kanten van ’t jaar 2020’ laat zien:

Twintigtwintig heeft me niks gebracht
        Mij hoor je nooit zeggen
dat we samen meer kunnen dan alleen
 want als ik even verder kijk, ontdek ik
    spanning en onrust om mij heen
      Elke week voelde ik minder
verbinding met mensen die me dierbaar zijn
                    Ik voelde
dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
               En zeg me vooral niet
          er zit iets moois in iedere dag
      Want hoe je het ook wendt of keert
              ik heb dit jaar stilgestaan
          Je zult me nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes! 

Kommer en kwel. Een terugblik vol zelfbeklag.
Maar nou moet je de andere kant van 2020 hierboven nòg eens lezen: regel na regel, maar dan  van onder naar boven. Dan breekt ineens de zon door en is 2021 een jaar vol optimisme en vertrouwen. 

uit: www.deroerom.nl

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.