31 mei 2021

Nieuwsbrief bij de viering in woord en gebed 1 augustus

Over de collecte, samen eten en delen in de bijbel, overgang naar nieuwe website en nog meer

Nieuwsbrief bij de viering in woord en gebed van 1 augustus 2021

 

                                     Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.