29 april 2021

Nieuwsbrief bij de viering van 9 mei 2021

Over de viering, de collecte, na corona, dauwtrappen en Pinksteren

Nieuwsbrief bij de viering van 9 mei 2021

Viering van woord en gebed

                                     Voor de volledige nieuwsbrief klik hier

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.