29 april 2021

Boekje met de liturgie voor de viering van zondag 9 mei

De teksten en liederen van deze viering van Woord en Gebed zijn weer beschikbaar
 

Er zijn!

 
 
U  kunt de teksten en liederen voor deze viering hier binnenhalen

 

Viering van Woord en Gebed

9 mei 2021

  

Voorgangers: Phil Jacobs en Ruth van der Vliet

Lector: Annemiek Thomas

 Cantor. Frank Kooiman

Piano: Arthur Bouma

Koster: Ton van Gaal

Streaming: Senne van der Vliet en Wout van den Bedem

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.