31 mei 2021

Boekje met de liturgie voor de viering in woord en gebed zondag 1 augustus

De teksten en liederen van deze viering zijn weer beschikbaar.
 

Verlangen naar geloof

Brood uit de hemel

 

U  kunt de teksten en liederen voor deze viering hier binnenhalen

1 augustus 2021

  

 

Voorganger: Josephine van Pampus

Lector: Annemieke Thomas

 Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman

Piano en orgel: Sieb van de Weide

Koster: Ab Olthof

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.