30 mei 2021

Samen eten en drinken in de bijbel – maaltijden als momenten van ontmoeting. Eerstvolgende 2 augustus.

Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen in de bijbel. Algemene informatie en een verslagje van de eerste digitale bijeenkomst van 14 juni jl.

Sint Franciscus Xaverius Geloofsgemeenschap

Samen eten en drinken in de bijbel – maaltijden als momenten van ontmoeting.

Er is een rijke verzameling aan maaltijd-verhalen in de bijbel. Abraham en Sara beiden een maaltijd voor drie mannen, die de geboorte van Isaak aankondigen. Het paasfeest gaat terug op de maaltijd vlak voor de uittocht uit Egypte. Jezus gaat aan tafel met tollenaars en zondaars, vijf broden en twee vissen worden gedeeld aan een grote menigte. 

Wij kennen in onze kerk bijna alleen maar de Eucharistie, terwijl de traditie veel breder is. Onze blik op het samen vieren, het breken en delen, kan verrijkt worden als we naar de Schrift kijken en leren hoe daar maaltijd gehouden wordt.

In zeven korte bijeenkomsten willen we deze verhalen verkennen.  Steeds zal er na een korte inleiding op de tekst een gesprek zijn met elkaar over de betekenis van de tekst voor ons. Klik hier voor de teksten.

De zeven bijeenkomsten zijn via Zoom (het is nog coronatijd). Data:

14 , 21, 28 juni   2, 9, 16 en 23 augustus steeds van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Begeleiding, afwisselend : Adriaan van Es, Phil Jacobs, Bart Verreijt, Cor Arends, Mariette Kuiper, Josephine van Pampus, Huib Klamer, Ria Sweers

U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de SFX: secretariaatsfx@gmail.com

Deelname is gratis

Samen eten en drinken in de Bijbel      –    maaltijden als momenten van ontmoeting.

Maandag 14 juni was de eerste (zoom) bijeenkomst. We lazen en bespraken de eerste in de Bijbel beschreven maaltijd.    

God bezoekt Abraham om Zijn plan om Sodom te vernietigen aan te kondigen. Hij verschijnt in de gestalte van drie mannen, vreemdelingen. Voordat God spreekt haast Abraham zich om de vreemdelingen gastvrij te onthalen met eten en drinken. Pas daarna vindt het gesprek tussen God en Abraham over Sodom plaats.

 

Dit verhaal vertelt dat gastvrijheid voor de vreemdeling vooraf gaat aan het ontvangen van de Goddelijke Aanwezigheid.

In het groepsgesprek werd dit duidelijk onderstreept: geen maaltijd des Heren zonder gastvrijheid en delen met de vreemdeling, geen eucharistie zonder diaconie en welkom voor allen.

De bijeenkomsten gaan door! U kunt nog meedoen op 14 , 21, 28 juni   2, 9, 16 en 23 augustus steeds van 19.00 uur tot 19.45 uur.

Meedoen (hele reeks of enkele) is gratis, graag opgeven bij secretariaatsfx@gmail.com

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.