26 mei 2021

Deze site gaat stoppen

Het bericht kwam binnen dat xs4all.nl, het bedrijf dat al die jaren deze site technisch onder zijn hoede had, per 1 oktober ermee stopt. Dit is het gevolg van de overname door KPN waardoor de dienstverlening wordt teruggeschroefd.

Gelukkig is er al een alternatief. 
Onze geloofsgemeenschap heeft al een plaatsje gekregen op de site van de parochie OLVA waar onze geloofsgemeenschap deel van uitmaakt.

U doet er goed aan om voortaan naar katholiekamersfoort.nl/sfx te gaan.

Daar vindt u voortaan alle berichten die voor de geloofsgemeenschap van belang zijn en parochiebrede informatie.

Bernadette Heesbeen verzorgt deze site vanuit de werkgroep Publicatie en Communicatie van onze geloofsgemeenschap.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.