30 mei 2021

Nieuwe routekaart per 26 juni

Hierbij de meest recente aanpassingen in de routekaart

Het betreft eerst en vooral het aantal toe te laten kerkgangers. Voor ons gebouw betekent de maatregel dat 80 kerkgangers aanwezig mogen zijn. de routekaart is er aan aangepast. 

Vanaf maandag 5 juli zal de pastorie weer dagelijks (m.u.v. woensdag) geopend zijn.

Jos Smeels (Zandraad)

voor de volledige routekaart klik hier

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.