30 mei 2021

"Maaltijd des Heren"

Doe mee aan de “Maaltijd des Heren” woensdag 1 september 18.30u

Doe mee aan de “Maaltijd des Heren” woensdag 1 september 18.30u

In de afgelopen maanden heeft een groepje mensen uit de Xaverius nagedacht en gesproken over de betekenis van de maaltijd in bijbelverhalen  (o.m.  de ontmoeting van Abraham, de sedermaaltijd in Exodus, maaltijden van Jezus). Bij maaltijden vinden vaak bijzonder ontmoetingen en gesprekken plaats. Ook de eucharistie is een tot sacrament geworden maaltijd.
Op woensdagavond 1 september willen we met elkaar een bijzondere maaltijd organiseren.   Met soep vooraf, brood  en wijn. We laten ons inspireren door teksten van Franciscus en Hildegard. Proeven, smaken en genieten biologisch voedsel, ontmoeten elkaar, delen, beleven gemeenschap.  Het is ook een klein samen-zijn aan het begin van een nieuw seizoen, na Corona.
U bent allen uitgenodigd. Als  het aantal aanmeldingen hoger is dan 30 personen, organiseren we een tweede maaltijd. Misschien vragen we deelnemers om een handje mee te helpen.
Tijdstip: woensdag 1 september, 18.30 tot uiterlijk 20.30u. 1 september is door paus Franciscus bij zijn milieuencycliek Laudato si (2015) uitgeroepen tot Dag van de Scheppjng.
Plaats: Frans- en Hildehof, de tuin achter de Xaveriuskerk (vernoemd naar Franciscus van Assisi en Hildegard von Bingen). Juist in de hof kunnen we genieten van al het mooie in de schepping. Bij slecht weer wijken uit naar de pastorie en de kerk.
Bijdrage in de kosten: € 7
Aanmelding: secretariaatsfx@gmail.com
Organisatie: Adriaan van Es, Huib Klamer, Ruth van der Vliet

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.