30 mei 2021

GEZOCHT!

wie wil helpen?

Kerkgangers of andere aardige mensen gezocht die er plezier aan beleven een goed kopje koffie en/of thee te zetten om na de vieringen gezamenlijk te drinken. Wees ervan overtuigd dat uw hulp hierbij erg gewaardeerd wordt. U kunt zich opgeven bij Yvonne en Paul Smits.  pyim.smits@hetnet.nl

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.