31 juli 2021

ATTENTIE

Deze site wordt vanaf 1 augustus niet meer bijgehouden. Ga voor alle nieuws en berichten van en over de Geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius naar: https://www.katholiekamersfoort.nl/sfx

Tot 1 oktober is deze site nog beschikbaar voor archiefdoeleinden.

Actuele informatie van onze geloofsgemeenschap vindt u op

katholiekamersfoort.nl/sfx

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.