Vieringen

Een viering van de liturgie in een parochiekerk, maar eigenlijk in iedere kerk of kapel maakt in één klap duidelijk wat maar moeilijk in woorden is te vatten of uit te leggen: wat betekent geloof voor degenen die daar bij elkaar zijn?
Onze parochie staat bewust in de katholieke traditie en dat is in de liturgie in de verschillende kerken van de parochie steeds te herkennen. In de liturgie roept God ons als zijn volk bijeen en ervaren we in geloof zijn aanwezigheid in ons midden. Heel bijzonder weten we ons in de liturgie 'op weg gezet' door Jezus zelf. Zo inspireert ons traditie en dankbaar haken we aan bij de liturgische vernieuwing die door het Tweede Vaticaanse Concilie in gang is gezet, waardoor de oerbedoelingen van de liturgie beter kan spreken.

Als regel volgt de liturgie in de Franciscus Xaverius de lezingencyclus zoals die in de katholieke kerk gebruikelijk is. Als u daar mee over wilt weten klik dan hier. (U gaat naar een externe site)
Van deze lezingencyclus wordt incidenteel wel eens afgeweken wanneer gekozen wordt voor een bijzonder liturgie- project of als er een speciale aanleiding voor is. U vindt die actuele informatie op de startpagina van de site.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.