O.L.Vrouw van Amersfoort, geschiedenis

Beeld van een beeld

Heel bescheiden, achter de tweede zware pilaar rechts in de St. Franciscus Xaverius Kerk, staat een klein
eikenhouten beeld van Maria. Het is eeuwen geleden vervaardigd door een Rijnlands kunstenaar. Maria
draagt haar Kind op de rechterarm - in de beeldende kunst een vrij unieke weergave. Die twee staan daar stille-
tjes, in de warme ochtendzon zich koesterend - Ex oriënte lux (uit het oosten komt het licht).
De tand des tijds heeft hier en daar z'n sporen in het snijwerk nagelaten.
Maar het is goed zo. Ze hoeft even niet zo prominent aanwezig te zijn als haar prachtig gerestaureerde
evenbeeld, de Onze Lieve Vrouwetoren. Trouwens, die bescheidenheid is haar sieraad, want zelf is ze ook
maar de - overigens waardige - plaatsvervangster van het oorspronkelijke Lieve Vrouwe-beeldje dat
ooit in de beek buiten de stad werd gevonden. Dat originele beeldje, helaas in de loop der eeuwen geheel
verpulverd, vormt de inhoud van een klein pakketje dat nu in de Oudkatholieke St. Georgius in een kost-
baar schrijn wordt bewaard.

Historie vanaf 1444

Het verhaal van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort, dat in 1444 begint, zal genoegzaam bekend zijn.
Een jonge vrouw, op weg om in te treden in een van de Amersfoortse kloosters, schaamt zich een van huis meegekregen "simpel" Mariabeeldje mee in het klooster te nemen. - Enige goede smaak in deze kan haar niet ontzegd worden, want oudheidkundig onderzoek van wat ons rest heeft uitgewezen, dat het betreffende beeldje waarschijnlijk in massaproductie, van pijpaarde gemaakt werd. - Hoe dan ook.
''Met onbedagtsaemheyd" werpt ze "hetzelve Beeldeken" in de Beek waar het, na wonderlijke dromen, door een Amersfoortse vrouw wordt gevonden.

En reeds direct na het vinden, doen zich zoveel wonderlijke zaken voor, dat een waardige plaats voor het beeldje wordt ingeruimd in een kapel, die toen op het huidige Lievevrouwe Kerkhof stond.
Zeer vele wonderen worden opgeschreven in een Mirakelboek. Twee afschriften van deze kroniek - bezit van de twee katholieke buurkerken aan 't Zand - bevatten zo'n 550 vermeldingen. De toestromende pelgrims, zelfs van over de Nederlandse grenzen, kregen in de week voor Pinksteren de gelegenheid deel te nemen aan omvangrijke processies, genezing voor hun kwalen en zorgen af te bidden en hun giften af
te dragen die de bouw van de Onze Lieve Vrouwe toren mogelijk maakten. Beeld van een beeld dus.

Het beeld in de SFX-kerk

Maar ook het beeldje dat hier nu staat, kent een eigen historie. Het zou bij de beeldenstorm bij het plunderen van de St. Joriskerk voor verdere vernieling behoed zijn door het van 'n spelende jongen te kopen.
Eeuwenlang was het familierbezit, maar een aantal jaren geleden overgedragen aan de geloofsgemeenschap van de Franciscus Xaverius om te dienen als centrum van de verering van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.

De Vrouwevaart

Nog zo'n centraal gegeven in deze Mariadevotie is de stille bidtocht: "de Vrouwevaart" die jaarlijks op de zaterdag na Hemelvaart 's morgens om half acht begint. Het is een eigentijdse voortzetting van die middeleeuwse vieringen.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.