Jaarthema's

inleiding

In het najaar van 2002 heeft het Parochiebestuur het lopende pastorale beleidsplan vastgesteld. Het heeft als titel: "De Zandweg, een pad naar de herberg". Het beleidsplan is het resultaat van een jaar intensief overleg in de parochie, er werd een parochiesynode gehouden. Talrijke parochianen hebben, of groepsgewijs, of individueel hun bijdragen geleverd.

Het vastgestelde plan is vooral een kader dat door alle groeperingen in de parochie wordt ingevuld. Daarbij houden ze telkens rekening met hun eigen bijzondere situatie en opdracht. Door deze aanpak wordt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het pastorale beleidsplan ze breed mogelijk in de parochie gelegd.

Drie speerpunten, of hoofdthema's werden gekozen:

  1. de gastvrije geloofsgemeenschap
  2. spiritualiteit
  3. dienst aan de samenleving.

Langs deze drie hoofdlijnen wordt het pastorale plan uitgewerkt. Ieder thema zal ongeveer een jaar centraal staan (tot het voldoende belicht is), daarom de term jaarthema.

Op dit gedeelte van de site vindt u wat er in de Zandloper, of elders over de uitwerking van het pastorale plan wordt geschreven.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.