Spiritualiteit in de geloofsgemeenschap

Nieuwe pauselijke encycliek Fratelli tutti
Zaterdag 14 november 2020
10.30-12.30 uur via Zoom verbinding
Inleider: Fred van Iersel
Bijdrage: 5 €
informatie & opgave: secretariaatscc@gmail.com

Op 3 oktober 2020 bracht Paus Franciscus in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin daagt hij ons uit om boven onszelf uit te stijgen om een universele liefde van broederschap en zusterschap te praktiseren. Deze kan, en moet, de basis zijn voor een meer open en inclusieve samenleving, en een meer sociale globalisering. Vanuit dit perspectief benadert de encycliek actuele uitdagingen als: omgaan met migratie, populisme, oorlogsconflicten. Belangrijk is ook samen te werken met andere religies. Prof. dr. Fred van Iersel zal ons door de encycliek heenleiden en met ons het gesprek aangaan over de betekenis ervan.

Inleider: Fred van Iersel is hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan Tilburg University. Met als nevenfuncties: professor voor sociale encyclieken te Gent (B.), voorzitter Beraadgroep Samenlevingsvragen Raad van Kerken Nederland, bestuurslid Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk bisdom Haarlem-Amsterdam.

Digitale Adventsretraite 2020 "Zie, ik kom spoedig"
Start 22 november 2020
inschrijven: www.ignatiaansbidden.org
Nadere informatie:  Christine Behain, christine.behain@casema.nl tel 06 13 18 29 14 - Huib Klamer, hkklamer@casema.nl tel 033 4619433/06 52454971

Ignatiaans bidden

Ook dit jaar bieden Jezuïeten een digitale Adventsretraite aan, die start op de zondag vóór Advent (22 november) . Inschrijven kan via www.ignatiaansbidden.org. Deelnemers krijgen vervolgens dagelijks om 18.00u een e-mail met korte teksten en tips voor de komende dag, om mee te mediteren en na te denken wat je helpt in je leven en wat niet. Je kunt deze retraite natuurlijk alleen thuis volgen, maar je kunt ook meedoen aan een uitwisselingsgroepje, dat een maal per week samenkomt. Door met respect te luisteren naar anderen verandert soms ook het licht op je eigen weg. De bijeenkomsten van onze uitwisselingsgroep (maximaal 8 deelnemers) vindt plaats op woensdagmorgen 2/9/16/23 december van 10.00-11.30 uur.
Begeleiding: De uitwisselingsbijeenkomsten worden begeleid door Christine Behain, parochiaan OLvA, en lid van de Ignatiaanse lekenbeweging Geestelijk Christelijk Leven die nadenkt over hoe geloof in het dagelijks leven te praktiseren. Christine was tot voor kort werkzaam bij ATD Vierde Wereld( een beweging tegen armoede) en is psychosynthese-therapeut.
Leven is ontmoeten, de authenticiteit van de ander ervaren
God op zoek naar de mens- Abraham Heschel
Zaterdag 28 november 10.30-12.30 uur via Zoom verbinding
Inleider: Marcel Poorthuis
Bijdrage: 5 €
informatie & opgave: secretariaatscc@gmail.com

Abraham Heschel (1907 – 1972) was een groot kenner van de Joodse mystiek én maatschappelijk zeer geëngageerd. Hij was actief in de burgerrechten beweging, trok daarin nauw op met M.L. King en sprak zich uit tegen de Vietnamoorlog. Hij was ook als Joods vertegenwoordiger actief aanwezig op het Tweede Vaticaans Concilie. In één van zijn belangrijkste werken “God in search of Man” draait hij het voor christenen gebruikelijke ‘zoeken naar God’ om naar het Joodse ‘openstaan voor de – naar de mens – zoekende God’. 

Inleider: Marcel Poorthuis, hoogleraar interreligieuze dialoog aan de Tilburg University

 

.

Spiritualiteit in de Geloofsgemeenschap SFX

Lees verder

Nieuws Spiritualiteit

hier komen nieuwsberichten rond het thema

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.