Organisatie

SFX Op weg naar 2017

De Pastoraatsgroep heeft in augustus 2012 een vijfjarenplan gepubliceerd waarin de pastorale krachtlijnen voor de tijd tot 2017 worden geschetst. Dit plan is nog steeds van kracht en het is goed om het zo nu en dan nog eens te raadplegen. Lees dit

Lees verder

Subsite Vrienden van 't Zand

Lees verder

Parochie Onze Lieve Vrouw

Lees verder

Communicatie

Werkgroep Communicatie en PR De parochianen van 't Zand wonen gedeeltelijk in de binnenstad van Amersfoort maar het grootste deel van hen woont in de wijdere regio. In een parochie die veel breder is dan een omschreven locatie is voortdurende zorg voor een goede communicatie geboden. bekijk de

Lees verder

Overzicht parochiele dienstverlening

Er kunnen momenten zijn dat u behoefte hebt aan snelle informatie over dienstverlening waarvoor u een beroep op de Geloofsgemeenschap Sint Franciscus wilt doen. Hier wijzen we u de kortste weg. Altijd kunt u rechtstreeks contact opnemen, schriftelijk of telefonisch, met het secretariaat. Adresgegevens staan steeds onderaan het scherm. Allereerst een overzicht van de meest voorkomende vragen van praktische aard, informatie over alles wat met de zondagse vieringen samenhangt vindt u onder het hoofdstuk '...

Lees verder

Parochie

De geloofsgemeenschap van St.Franciscus Xaverius aan 't Zand is bij de fusie van 2010 een van de 10 geloofsgemeenschappen van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Het logo van de parochie ziet u bhier weergegeven. De parochie OLVA heeft een eigen website: www.katholiekamersfoort.nl De site xaveriusamersfoort.nl en die van de parochie hebben ieder hun eigen doelgroepen. Xaveriusamersfoort is een informatie- en communicatiekanaal voor de leden van de geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius. De ...

Lees verder

Geloofsgemeenschap Franciscus Xaverius

Lokaal team De locatieraad (hier De Zandraad genoemd) en de pastoraatsgroep samen vormen het lokaal team van de Franciscus Xaveriusgemeenschap. De coördinatie is in handen van een coördinator, die of lid is van de pastoraatsgroep of van de locatie(Zand)raad. De coördinator is tevens de contactpersoon naar het parochiebestuur. De coördinatoren van de locaties vormen gezamenlijk de adviesraad voor het parochiebestuur. De pastoraatsgroep staat in het bijzonder voor de pastorale praktische ...

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.