Hartelijk Welkom

Wat is belangrijk als we weer live gaan vieren?

Vanaf zondag 19 juli zijn er weer live-vieringen in de Franciscus Xaveriuskerk. In onderstaande twee protocollen staat (bijna) alles wat hierbij ter voorbereiding van belang is.

Lees verder

Nieuws uit de Zandraad

Op 23 juni jl. vergaderde de Zandraad. Hierbij de belangrijkste onderwerpen in samenvatting.

Lees verder

Stiltebijeenkomsten op 't Zand, een nieuw initiatief (update)

De katholieke kerken gaan langzaam weer open. In de Franciscus Xaverius willen we wekelijks een stiltemoment organiseren. Dat komt voort uit wat we meemaakten in de coronatijd, op onszelf teruggeworpen, zonder veel drukte om ons heen, we raakten meer naar binnen gericht.

Lees verder

Viering op zondag 5 juli 2020 (update)

We bieden u weer een viering aan uit onze kerk, die deze zondagen nog niet voor vieringen geopend is.

Lees verder

Gegevens collecte zondag 5 juli 2020

De bestemming van de beide collectes vindt u als u verder leest.

Lees verder

Oproep

Het Spiritueel Cultureel Centrum vraagt ondersteuning bij o.a. het opnemen van live-streaming activiteiten.

Lees verder

Online Community voor jongeren

Marja Hogendoorn (lid van de pastoraatsgroep voor o.a. jongeren) stuurde onderstaande oproep door. Assistentie vanuit onze geloofsgemeenschap is welkom.

Lees verder

Vieringen in de Franciscus Xaverius in juli en augustus a.s.

Gedurende de afgelopen weken is er door de Zandraad - in overleg met de pastoraatsgroep - hard gewerkt om publieke vieringen in de Franciscus Xaveriuskerk in juli weer veilig mogelijk te maken.

Lees verder

SCC start met serie interviews

Het SCC (Spiritueel Cultureel Centrum) is onlangs gestart met een aantal interviews onder het motto 'Het kan elk mens overkomen'. Omdat niet iedere parochiaan al even vertrouwd is met de eigen website van het SCC, plaatsen wij het onlangs gehouden gesprek ook hier.

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.