Uit de vergadering van 4 maart

Elke drie tot vier weken komt de pastoraatsgroep bij elkaar.

Afgelopen dinsdagavond, 7 maart,  was dat ook het geval. Onze gast was Bart Verreijt, vele jaren pastoor op ’t Zand en tegenwoordig o.a. webmaster van onze site.

Wij praatten met hem over communicatie en om een lang verhaal kort te maken: wij kwamen tot de slotsom dat het goed zou zijn als wij als pastoraatsgroep regelmatig wat van ons zouden laten horen. Wij hebben afgesproken dat wij na elke vergadering een stukje schrijven over enkele zaken waarover wij het gehad hebben en die wij de moeite waard vinden om met u te delen. De krenten uit de pap, zogezegd. Vandaar dit stukje.

Behalve over communicatie hebben wij het ook gehad over gastvrijheid en veiligheid in onze kerk rondom de zondagsvieringen. Tussen deze twee mooie waarden komt af en toe een flinke spanning te staan. Wij willen gastvrij zijn voor iedereen die onze kerk bezoekt, ook voor mensen die zich soms wat anders gedragen dan we gewoon zijn. Wij vinden tegelijkertijd dat onze koren voorafgaand aan de viering ongestoord moeten kunnen repeteren en dat ook onze kosters hun werk moeten kunnen doen zonder dat zij agressief of opdringerig worden bejegend. Wij willen samen met de Zandraad, koren en kosters een en ander in goede banen leiden door grenzen te stellen aan toelaatbaar gedrag en samen praktische afspraken te maken.

Reacties: Geen berichten
De reageermogelijkheid is momenteel gesloten.
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.