Uit de vergadering van 25 maart

Nieuws van de pastoraatsgroep

 

Tijdens de jaarlijkse catechese-evaluatie hebben wij gesproken over de doopvieringen en de voorbereidingen op dit sacrament. Wij constateerden dat bij sommige ouders de band met onze geloofsgemeenschap zwak is. Dit blijkt o.a. uit het niet bezoeken van zondagse vieringen en het niet bijwonen van een terugkombijeenkomst of een andere actieve betrokkenheid. Het dopen in een zondagse viering is pas zinvol als er ook echt sprake is van een band tussen de gedoopte en zijn ouders met de gemeenschap. Wij willen proberen vooraf een beter zicht te krijgen op de motivatie bij ouders voor het laten dopen van een kind in onze gemeenschap.

 

Verder hebben wij besloten ons op te geven voor ‘Struinen in de tuinen’ op zondagmiddag 22 juni a.s. Onze mooie tuin met parochiezaal leent zich hier goed voor en wij vinden dit een activiteit die goed past bij onze identiteit en het belang dat wij hechten aan meer contact met de bewoners van de binnenstad.

 

Ook hebben wij afgesproken op een vernieuwende manier contact te gaan leggen met nieuwe parochianen. Wij hebben de samenstelling van een welkomstpakket besproken met naast informatie ook creatieve bijdragen. De werkgroep Communicatie en Publiciteit heeft ons hierover geadviseerd. Het is de bedoeling dat iedere nieuw lid van onze geloofsgemeenschap het pakket aangereikt krijgt door iemand uit onze gemeenschap die in de buurt woont. We zoeken nog medewerkers die nieuwe parochianen willen bezoeken.

Sytze van der Velde, coördinator

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.