Nieuws uit de Pastoraatsgroep (2014-4)

Op 11 mei kwam de pastoraatsgroep ’s ochtends vroeg bijeen.

 

Wat betreft het Spiritueel Cultureel Centrum wachten wij met enige spanning op de reactie op onze plannen van het parochiebestuur. Deze wordt binnen enkele weken verwacht.

Op maandagavond 2 juni a.s. zal er een voorlichtingsbijeenkomst voor de omwonenden worden gehouden, waarvoor zij persoonlijk worden uitgenodigd.

 

De viering van de Eerste Heilige Communie op 11 mei jl. was een feestelijke gebeurtenis in een zeer goed gevulde kerk. De pastoraatsgroep heeft veel waardering voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen, zowel gedurende de voorbereiding als tijdens de viering zelf.

De voorbereiding was dit jaar wel kort en hectisch. Dit kwam o.a. door de relatief vroege datum van de viering. Voor volgend jaar willen wij nog eerder aan de bel trekken om meer invloed te hebben op de datumkeuze. Enkele aandachtspunten, o.a. wat betreft een meer pro-actieve inhoudelijke voorbereiding van de viering, het aantal beschikbare boekjes en de bloemversiering zijn besproken en worden opgepakt voor de volgende keer.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.