Nieuws uit Pastoraatgroep 2014 (6)


 

Deze maand heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen het parochiebestuur OLVA en onze geloofsgemeenschap over het ingediende rapport ‘Spiritualiteit en cultuur op ’t Zand’ met betrekking tot de toekomst van de Franciscus Xaverius als spiritueel cultureel centrum. Bij dit gesprek waren de Zandraad, de pastoraatsgroep en de opstellers van het rapport vertegenwoordigd.

 

Het parochiebestuur vindt dat het plan goede spirituele en culturele elementen bevat, maar heeft ook kritiek. Zo is men het niet eens met de gekozen organisatievorm en vraagt men om een helderder invulling van de spirituele activiteiten. Het huidige plan vraagt volgens het parochiebestuur een te grote investering van de parochie. Men vraagt ons bouwplannen en financiën kritisch te bekijken en daarbij ook te zoeken naar andere financiële bronnen.

 

Zandraad en pastoraatsgroep zullen op korte termijn nadere vervolgstappen bespreken, waarbij ook de opstellers van het rapport betrokken worden.

 

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.