Nieuws uit Pastoraatsgroep 2014 (7)

 

 

Tijdens de laatste vergadering van de pastoraatsgroep voor de zomervakantie hebben wij gesproken over de zondagse activiteiten voor onze jeugdige parochianen.

 

De jongerenwoorddienst (JWD) is de laatste jaren verzorgd door Paula en Niels Morpey.

Zij hebben aangegeven hiermee na de zomer te stoppen om meer tijd te krijgen voor andere activiteiten. De pastoraatsgroep bedankt Paula en Niels voor hun inzet en wenst hen alle goeds.

 

De kinderwoorddienst (KWD) wordt bij toerbeurt verzorgd door acht actieve leden van de werkgroep KWD, die ook de voorbereiding voor de EHC (Eerste Heilige Communie) en activiteiten tijdens doopvieringen voor hun rekening nemen.

 

Tijdens de laatste bijeenkomst van de werkgroep KWD hebben zij aangegeven hun werkzaamheden te willen verbreden naar de JWD. Na de zomer zal de werkgroep KWD daarom de naam ‘werkgroep Jeugd’ gaan gebruiken.

 

De pastoraatsgroep is erg blij met dit initiatief omdat hierdoor iedere eerste zondag van de maand ook voor jongeren in onze kerk een activiteit blijft bestaan. Wij wensen de werkgroep Jeugd veel succes!

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.