In en rond het kerkgebouw

Liturgische kalender 2019-2020

Lees verder

Eerstkomende viering

6 december 2020 - 10.30 uur Viering van Woord en Gebed Voorganger: Josephine van Pampus Lector: Coen van der Vliet Projectkoor o.l.v. Frank Kooiman Piano en orgel: Myrto Tzelisi Koster: Ton van Gaal In deze viering wordt ook aandacht gegeven aan de actie Write for Rights – Kom in actie tegen onrecht van Amnesty International. Ieder jaar in december komen we samen in actie voor mensen die onterecht worden gevangengezet of bedreigd. Bijvoorbeeld omdat ze opkomen voor hun rechten. Met miljoenen brieven ...

Lees verder

Serie over de Sacramenten

In het kader van 800 jaar Dominicanen zond de KRO-NCRV radio in samenwerking met de dominicanen een serie uit over de sacramenten. U kunt hier de verschillende afleveringen naluisteren.de doophet vormselde biechtde eucharistie het huwelijkde ziekenzalvinghet priesterschap Via deze link krijgt u een overzicht over de hele serie en een meer uitgebreide toelichting bij ieder

Lees verder

Laatstgehouden preek

Lees verder

Bedevaart en Open Kerk

OPEN KERK Iedere werkdag is de dagkapel tussen 9 en 12 uur geopend voor bezoekers.Daarnaast is eenmaal in de week de kerk van St.Franciscus Xaverius ('t Zand 29) geopend voor bezoekers: op zaterdag van 11.00u - 15.00 u. OPEN KERK Daarnaast is er iedere zondag om 10.30 een viering, klik hier voor de meest recente informatie Zandwachten Deze openstelling wordt mogelijk gemaakt door de werkgroep Zandwachten. Telkens twee leden van deze werkgroep zijn tijdens de openingsuren aanwezig om als gastvrouw/heer u ...

Lees verder

Spiritualiteit in de geloofsgemeenschap

Nieuwe pauselijke encycliek Fratelli tuttiZaterdag 14 november 202010.30-12.30 uur via Zoom verbindingInleider: Fred van Iersel Bijdrage: 5 € informatie & opgave: secretariaatscc@gmail.com Op 3 oktober 2020 bracht Paus Franciscus in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin daagt hij ons uit om boven onszelf uit te stijgen om een universele liefde van broederschap en zusterschap te praktiseren. Deze kan, en moet, de basis zijn voor een meer open en inclusieve samenleving, en ...

Lees verder

Vieringen

Een viering van de liturgie in een parochiekerk, maar eigenlijk in iedere kerk of kapel maakt in één klap duidelijk wat maar moeilijk in woorden is te vatten of uit te leggen: wat betekent geloof voor degenen die daar bij elkaar zijn? Onze parochie staat bewust in de katholieke traditie en dat is in de liturgie in de verschillende kerken van de parochie steeds te herkennen. In de liturgie roept God ons als zijn volk bijeen en ervaren we in geloof zijn aanwezigheid in ons midden. Heel ...

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.