In en rond het kerkgebouw

Eerstkomende viering

Zondag 1 augustus 2021 Viering van Woord en Gebed Aanvang 10.30 uur Voorganger: Josephine van Pampus Lector: Annemieke Thomas Projectkoor o.l.v.: Frank Kooiman Piano: Sieb van de Weide Koster: Ab Olthof Streaming: Senne van der Vliet en Wout van den Bedem Reserveren voor onze wekelijkse vieringen via www.katholiekamersfoort.nl Beste kerkgangers, In de SFX is het weer mogelijk in ons gebouw de wekelijkse vieringen mee te vieren. Maar let op: Ø Dat kan alleen als u van te voren voor elke viering ...

Lees verder

Liturgische kalender 2020-2021

Lees verder

Serie over de Sacramenten

In het kader van 800 jaar Dominicanen zond de KRO-NCRV radio in samenwerking met de dominicanen een serie uit over de sacramenten. U kunt hier de verschillende afleveringen naluisteren.de doophet vormselde biechtde eucharistie het huwelijkde ziekenzalvinghet priesterschap Via deze link krijgt u een overzicht over de hele serie en een meer uitgebreide toelichting bij ieder

Lees verder

Laatstgehouden preek

Lees verder

Bedevaart en Open Kerk

OPEN KERK Iedere werkdag is de dagkapel tussen 9 en 12 uur geopend voor bezoekers.Daarnaast is eenmaal in de week de kerk van St.Franciscus Xaverius ('t Zand 29) geopend voor bezoekers: op zaterdag van 11.00u - 15.00 u. OPEN KERK Daarnaast is er iedere zondag om 10.30 een viering, klik hier voor de meest recente informatie Zandwachten Deze openstelling wordt mogelijk gemaakt door de werkgroep Zandwachten. Telkens twee leden van deze werkgroep zijn tijdens de openingsuren aanwezig om als gastvrouw/heer u ...

Lees verder

Spiritualiteit in de geloofsgemeenschap

Nieuwe pauselijke encycliek Fratelli tuttiZaterdag 14 november 202010.30-12.30 uur via Zoom verbindingInleider: Fred van Iersel Bijdrage: 5 € informatie & opgave: secretariaatscc@gmail.com Op 3 oktober 2020 bracht Paus Franciscus in Assisi zijn nieuwe sociale encycliek uit, Fratelli Tutti. Daarin daagt hij ons uit om boven onszelf uit te stijgen om een universele liefde van broederschap en zusterschap te praktiseren. Deze kan, en moet, de basis zijn voor een meer open en inclusieve samenleving, en ...

Lees verder

Vieringen

Een viering van de liturgie in een parochiekerk, maar eigenlijk in iedere kerk of kapel maakt in één klap duidelijk wat maar moeilijk in woorden is te vatten of uit te leggen: wat betekent geloof voor degenen die daar bij elkaar zijn? Onze parochie staat bewust in de katholieke traditie en dat is in de liturgie in de verschillende kerken van de parochie steeds te herkennen. In de liturgie roept God ons als zijn volk bijeen en ervaren we in geloof zijn aanwezigheid in ons midden. Heel ...

Lees verder
Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.