Nieuws van de pastoraatsgroep 2014 (8)

 

 

Eind oktober heeft de pastoraatsgroep de laatste hand gelegd aan een vernieuwd welkomstpakket voor nieuwe leden van onze geloofsgemeenschap. Dit bestaat uit de laatste uitgave van onze nieuwsbrief, een vragenlijst, een foto van de Mantelmadonna, een bladwijzer met een kernwoord gekoppeld aan een spirituele tekst, een tekening van een van de kinderen uit de kinderwoorddienst en een afbeelding van het schilderij uit de Mariakapel. Ook de jongerenwoorddienst gaat nog aan de slag voor een modern, verrassend presentje.

Het is de bedoeling dat iedere nieuwkomer dit pakket krijgt aangereikt door iemand van de Franciscus Xaverius die in dezelfde wijk woont.

 

Ook dit jaar zullen kinderen van de protestantse wijkgemeente De Eshof uit Hoevelaken een van onze zondagsvieringen bezoeken als vervolg op de prima onderlinge contacten die al geruime tijd bestaan.

 

Op zondag 9 november zullen tijdens de eucharistieviering ongeveer vijftig catechisanten van de Joriskerk (PKN) onze gast zijn. Ds. W.J. Dekker heeft hen, onder andere door middel van een kijkwijzer, zorgvuldig op het bezoek voorbereid. Na de viering en het samen koffie drinken zal er een nagesprek plaatsvinden met pastoor Tuan en Phil Jacobs van de pastoraatsgroep. Dit bezoek is uniek in de historie van de Franciscus Xaverius en is een teken van de constructieve, respectvolle en plezierige samenwerking tussen de diverse binnenstadskerken, waaraan de Joriskerk sinds enige tijd deelneemt.

 

Wij zijn blij met beide bezoeken en met de diverse vormen van oecumenische belangstelling voor en contacten met elkaar.

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.