Nieuws uit de pastoraatsgroep (2015-1)

De pastoraatsgroep heeft in januari gesproken over de oecumene. Onlangs vond in de Johanneskerk de jaarlijkse Eenheidsviering van de gezamenlijke binnenstadskerken plaats, waarop wij met een goed gevoel terugkijken.
De werkgroep SFX-wereldwijd heeft voorstellen gedaan om in de a.s. Veertigdagentijd een aantal activiteiten te ontwikkelen in samenwerking met andere kerken in de binnenstad. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt. U vindt het programma in de Zandloper en elders op deze site.
De pastoraatsgroep vindt dit waardevolle initiatieven. Graag zouden wij meer mensen vinden die zich voor oecumenische activiteiten willen inzetten.

De pastoraatsgroep wil op korte termijn een werkgroep van vier a vijf mensen opstarten, die contact gaat leggen met in Amersfoort wonende studenten om met hen in gesprek te gaan over zingeving, geloof en actuele maatschappelijke onderwerpen. Jongerenwerkster Kristel van der Loop, waarmee wij onlangs een plezierig en goed gesprek hadden, is bereid de nieuwe werkgroep te ondersteunen.


Wil je hier aan meewerken, neem even contact op met iemand van de pastoraatsgroep. Zelf benaderen wij eveneens mensen voor deze nieuwe activiteit, zowel binnen de Franciscus Xaverius als daarbuiten. Oecumenische samenwerking vinden wij ook hier positief.

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.