Nieuws uit de pastoraatsgroep (2015-2)

 

In maart hebben we van gedachten gewisseld over een vernieuwde opzet van onze jaarlijkse spirituele wandeling. Over de inhoud en de spirit tijdens de laatste wandelingen waren we prima tevreden, maar het aantal deelnemers viel tegen. Dit jaar zal de wandeling in samenwerking met onze collega’s van de Martinus en het Brandpunt worden georganiseerd. We verwachten hierdoor meer aanmeldingen, nieuwe contacten en interessante gesprekken. Als thema kiezen we dit jaar ‘omzien naar elkaar’.

Vorige maand schreven we over ons voornemen op korte termijn een werkgroep van vier a vijf mensen op te starten, die contact gaat leggen met in Amersfoort wonende studenten om met hen in gesprek te gaan over zingeving, geloof en actuele maatschappelijke onderwerpen.  Hiervoor zijn nog enkele enthousiaste mensen nodig uit de Franciscus Xaverius, van elders uit de parochie of vanuit een andere binnenstadskerk.  Geef je talent een kans en stuur even een mailtje naar ons secretariaat. Iemand van de pastoraatsgroep aanspreken kan uiteraard ook!

 

Geloofsgemeenschap St. Franciscus Xaverius - 't Zand 31, 3811 GB Amersfoort.
Bereikbaar iedere werkdag van 9.00-12.00 u. tel 033 4721705, of 
email.
Voor dringende pastorale zorg kunt u bellen naar: 06-57541222.